Hovrätten för nedre Norrland
2019-12-16
Mål T 531-19

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det får anses vara barnens bästa att vårdnaden om dem ska vara gemensam. Vid hovrätten har det framkommit att det finns oklarheter kring hur pappans boendesituation kommer att se ut efter avslutad anstaltsvistelse. Det finns enligt hovrätten även viss anledning att ifrågasätta mammans lämplighet som boendeförälder eftersom hon inte i tillräcklig utsträckning verkat för umgänge mellan barnen och pappan.

Med beaktande av barnens behov av kontinuitet och trygghet bedömer hovrätten att det är deras bästa att fortsätta att bo tillsammans med mamman. Enligt hovrätten får det anses vara barnens bästa att de får ett löpande umgänge med sin pappa efter en kortare upptrappning. Umgänget ska ha den omfattning som framgår av domslutet.

Källa:
JUNO

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons