Svea Hovrätt
2019-12-16
Mål T 3514-19

Vårdnaden om barnen har sedan parternas skilsmässa 2010 varit föremål för flera domstolstvister. I februari 2019 beslutade tingsrätten att vårdnaden skulle vara gemensam men hovrätten fastslår nu att förutsättningarna för detta saknas. De många domstolstvisterna talar med styrka för att parternas samarbetssvårigheter är djupa och långtgående och till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att stöd saknas för slutsatsen att mammans vilja till förändring och förbättring är låg gällande samarbetet med pappan om barnen.

Istället talar både utredningen och pappans bristande deltagande i processen för en stark ovilja hos pappan och ett ointresse att förbättra samarbetet. Realistiska möjligheter saknas för parterna att gemensamt och inom rimlig tid lösa frågor gällande barnen, utan att konflikter uppstår som drabbar barnen. Gemensam vårdnad är därmed inte bäst för barnen. Vårdnaden anförtros mamman ensam.

Källa:
JUNO

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons