Svea hovrätt
2019-11-26
Mål T 3782-19

I vårdnadskonflikten mellan två föräldrar om den treårige sonen beslutade tingsrätten att pappan skulle ha ensam vårdnad. Han bedömdes av tingsrätten bäst kunna tillgodose ett socialt skyddsnät, god bostad, ekonomisk trygghet och förutsättningar för att lära sig svenska.

Hovrätten har nu emellertid beslutat att det är mamman som ska ha ensam vårdnad. Enligt hovrätten talar utredningen starkt för att det förekommit våld, hot och annan kränkande behandling mot mamman från pappans sida. Vid en sammantagen bedömning bör vårdnaden om sonen anförtros mamman. Pappan har skickat leksaker med gömda GPS-sändare till sonen för att spåra var han vistats, vilket är så omdömeslöst att hovrätten anser att det inte kan bli aktuellt med något reglerat umgänge mellan honom och barnet.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons