Kammarrätten i Sundsvall
2019-07-22
Mål 1754-19

En pappa som ligger i tvist med mamman om vårdnaden om deras två döttrar begärde hos social- och omsorgsnämnden att få ta del av journaler och samtliga inkomna orosanmälningar gällande döttrarna, men fick enbart ut dem med vissa delar maskerade med hänvisning till 26 kap. 1 § OSL.

Kammarrätten konstaterar dock att pappan med hänsyn till barnens låga ålder får anses disponera över den sekretess som avser uppgifter om barnen, och att det därmed är den svagare sekretessen i 12 kap. 3 § OSL som gäller.

Dessutom har nämndens sekretessprövning varit inkonsekvent, och kammarrätten finner därför att ytterligare uppgifter ska lämnas ut till pappan.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...