Hovrätten för Nedre Norrland
2019-07-22
Mål B 875-19

Pappan tog hösten 2016 med sin dotter, född år 2009, reste till Libyen och lämnade sedan kvar henne där när han själv reste tillbaka till Sverige. Flickans mamma har därefter inte träffat den gemensamma dottern och pappan har inte haft kontakt med henne sedan april 2018, och har uppgett att dottern bodde hos sin farmor i Tripoli när han lämnade Libyen.

Hovrätten framhåller att pappan inte kan undgå straffansvar för brott om han efter bortförandet har haft tillfälle och förmåga att tillse att flickan återförenas med sin mamma. Han har emellertid själv varit frihetsberövad som dels anhållen och häktad, dels intagen i kriminalvårdsanstalt och har därför varit förhindrad att själv hämta flickan.

Sammanfattningsvis anser hovrätten likväl att pappan både haft tillfälle och möjlighet att undanröja hinder för återförening och att han ska dömas för egenmäktighet med barn, grovt brott, genom att ha underlåtit att vidta tillräckliga åtgärder för att återförening med mamman ska kunna uppstå. Påföljden bestäms till ett års fängelse.

En ledamot är skiljaktig och vill fria pappan. Enligt denne har pappan inte i den utsträckning som krävs motarbetat en återförening med mamman att det utgör egenmäktighet med barn. Bland annat finns information om att flickan befinner sig hos släktingar i Tripoli, som även meddelat att de är beredda att återföra henne till Sverige, men pappan har på grund av frihetsberövande och att han mått psykiskt dåligt inte kunnat medverka till att det skett.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...