Svea hovrätt
2024-06-13
Mål nr T 8059-23

Till skillnad från tingsrätten bedömer hovrätten att parternas konfliktnivå inte framstår som så hög att den utesluter gemensam vårdnad. Av utredningen framgår att parterna relativt nyligen separerat och lyckats hanterat umgängesfrågor utan att låta deras konflikt gå ut över barnen.

Om mamman har ensam vårdnad riskerar pappan att utestängas från barnens liv och gemensam vårdnad kan enligt hovrätten bidra till att minska parternas konflikter då pappan inte kommer att ha behov av att fråga om barnen i samma utsträckning.

Hovrätten finner sammantaget att det är barnens bästa att vårdnaden om dem ska tillkomma parterna gemensamt. Hovrätten ändrar tingsrättens dom gällande vårdnad men ändrar inte vad tingsrätten har beslutat om umgänge mellan barnen och deras pappa.

Källa:
JUNO

 

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons