Hovrätten för nedre Norrland
2024-06-11
Mål nr T 301-23

Tingsrätten beslutade att vårdnaden om barnen skulle vara gemensam men mamman överklagade och yrkade få ensam vårdnad. Hon anförde att hon fått information om att pappan befann sig utomlands, hade gift om sig och skaffat barn. Pappans ombud hade inte lyckats få kontakt med honom. Utredningen visar att barnen inte har träffat eller haft kontakt med sin pappa sedan maj 2021 och det har inte kunnat klarläggas var han befinner sig.

Sammantaget finner hovrätten att den gemensamma vårdnaden ska upplösas och mamman anförtros ensam vårdnad.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons