Svea hovrätt
2024-05-21
Mål nr T 8882-23

Efter att tingsrätten beslutat att vårdnaden om barnen skulle vara gemensam och att de skulle bo med mamman, yrkade hon ensam vårdnad.

Utredningen visar att pappan avhysts från den tidigare gemensamma bostaden och i dagsläget saknar boende varför han för tillfället bor på sitt arbete. Det försvårar hans möjligheter att ta mer aktiv del i vårdnaden. Två av barnen fyller 18 år i höst vilket innebär att domen får liten betydelse för dem, men ett barn är 10 år och hon har uttryckt att hon vill att båda föräldrarna ska ta hand om henne.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning och beslutar att parterna - även interimistiskt - ska ha fortsatt gemensam vårdnad, att de ska bo med mamman och ha rätt till umgänge med pappan varannan helg. Hovrätten fastställer tingsrättens dom.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons