Svea hovrätt
2024-04-30
Mål nr 14048-23

Tingsrätten beslutade att vårdnaden om barnet skulle vara gemensam, att barnet skulle bo med pappan och ha rätt till umgänge med mamman enligt visst schema. Pappan yrkade få ensam vårdnad om barnet och berättade att han och barnet lever med skyddade personuppgifter på hemlig ort efter att han och hans familj mottagit flera hot med anledning av vårdnadstvisten.

Hovrätten finner med hänsyn till de allvarliga hoten att det finns en risk för framtida övergrepp som medför att det inte är barnets bästa att parterna har gemensam vårdnad. Istället ska vårdnaden tillkomma pappan ensam.

Eftersom det finns en påtaglig risk för att pappan och barnets vistelseort röjs i samband med umgänge bedömer hovrätten att det är barnets bästa att inte reglera umgänget. Hovrätten betonar att det är pappans ansvar som ensam vårdnadshavare att verka för att ett umgänge mellan barnet och mamman kommer igång så snart det kan ske utan risk för barnets och pappans säkerhet.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons