Hovrätten i västra Sverige
2024-0208
Mål nr T 2988-23

Till skillnad från tingsrätten bedömer hovrätten att parternas höga konfliktnivå och brist på tillit till varandra hindrar en fortsatt gemensam vårdnad om barnet.

Barnet, 10 år, har i vårdnadsutredningen uttryckt att hon vill bo hos sin mamma och träffa pappan varannan helg. Enligt vårdnadsutredningen är barnet moget för sin ålder och hovrätten anser att hennes åsikt ska vägas in. Utredningen visar att det finns vissa brister i pappans föräldraförmåga, bland annat kommer barnet för sent till skolan vissa dagar hon bor hos pappan och han har svårt att hålla barnet utanför parternas konflikt.

Sammantaget bedömer hovrätten att det får anses vara barnets bästa att mamman får ensam vårdnad om henne. Hovrätten delar vårdnadsutredningens bedömning att umgänge mellan barnet och pappan bör ske varannan helg, men bör enligt hovrätten vara något längre än utredningens förslag. Hovrätten ändrar tingsrättens dom i enlighet med domslutet.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons