Hovrätten för nedre Norrland
2023-12-19
Mål nr T 924-23

I likhet med tingsrätten bedömer hovrätten att föräldrarna lyckats komma överens i frågor om barnet och att deras samarbetssvårigheter inte hindrar gemensam vårdnad. Att deras kommunikation sker via sms ändrar inte bedömningen.

Mamman medgav endast ett begränsat dagumgänge en dag i veckan men hovrätten konstaterar att barnet har behov av ett mer omfattande umgänge med sin pappa. Tingsrätten beslutade om ett omfattande kontinuerligt umgänge på gränsen till växelvis boende men hovrätten bedömer att umgänget bör begränsas till torsdag-måndag enligt domslutet.

Enligt hovrätten är det viktigt att stärka barnets upplevelse av att han fortfarande bor hos mamman samtidigt som eventuella riskfaktorer begränsas på pappans sida. Det är enligt hovrätten lämpligt att umgänget trappas upp på det sätt som framgår av domslutet. Hovrätten avslår yrkandet om att mamman vid vite skulle föreläggas att lämna barnet vid umgänge då det saknas särskilda skäl för vite.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons