Hovrätten för Skåne och Blekinge
2023-12-18
Mål nr T 2647-23

Tingsrätten beslutade att mamman skulle ha ensam vårdnad om barnet och att barnet skulle ha rätt till umgänge med sin pappa enligt visst schema.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att båda parterna är lämpliga vårdnadshavare och rekommendationen i vårdnadsutredningen var gemensam vårdnad.

Hovrätten konstaterar att parternas förmåga att fatta gemensamma beslut i frågor om barnet är oprövad eftersom mamman haft ensam vårdnad sedan barnet föddes. Till skillnad från tingsrätten gör hovrätten bedömningen att det inte framkommit så djupgående samarbetssvårigheter mellan parterna att gemensam vårdnad skulle vara utesluten.

Inte heller skiljer sig parternas åsikter åt kring barnets behov och hur de bör tillgodoses även om båda parterna behöver arbeta på sin kommunikation. Viss kritik kan riktas mot mammans agerande som enligt hovrätten försvårat barnets kontakt med pappan.

För att säkerställa att barnet får tillgång till båda sina föräldrar framöver beslutar hovrätten att vårdnaden ska vara gemensam. Vad tingsrättens beslutat i fråga om umgänge fastställs.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons