Svea hovrätt
2023-12-13
Mål nr T 8001-22

I likhet med tingsrätten bedömer hovrätten att det är barnens bästa att pappan anförtros ensam vårdnad om dem då han är den som bäst kan tillgodose barnens behov av en god kontakt med båda sina föräldrar.

Med hänsyn till utformningen av umgänget mellan barnen och deras mamma samt de återverkningar det får på julumgängen så gör hovrätten de ändringar som framgår av domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons