Hovrätten för västra Sverige
2023-11-15
Mål nr T 1374-23

Av utredningen framgår att parterna inte har något samarbete avseende barnen och avsaknaden blir särskilt tydlig ifråga om det ena barnets skolgång. Samarbetssvårigheterna är så allvarliga att det saknas förutsättningar för gemensam vårdnad.

Den omfattande oro som kommit fram gällande det ena barnets utveckling som kommit till uttryck i vårdnads- boende- och umgängesutredningarna delar hovrätten. Det aktuella barnet har haft sitt boende hos pappan en längre tid och hovrätten bedömer att pappan inte förmått ta det stora ansvar som krävts och barnets negativa utveckling har eskalerat.

Eftersom det inte finns en sådan oro gällande mamman så beslutar hovrätten att det är bäst för barnen att mamman har vårdnaden om dem och att de stadigvarande ska bo hos henne. Enligt hovrätten är det inte förenligt med barnens bästa att förordna om ett med omfattande umgänge mellan barnen och pappan än vad mamman har medgett. Hovrätten ändrar tingsrättens dom enligt domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons