Kammarrätten i Stockholm
2022-02-28
Mål nr 1330-21

Förvaltningsrätten har ändrat Försäkringskassans beslutet genom att bedöma att sökandens två barn inte ska ha rätt till underhållsstöd med barnens pappa som betalningsskyldig.

Kammarrätten framhåller att en första förutsättning för att barnen ska ha rätt till underhållsstöd är att föräldrarna inte bor tillsammans. Det är ostridigt att föräldrarna var folkbokförda på samma adress vid tiden för sökandens ansökan om underhållsstöd. De ska därför enligt kammarrätten anses bo tillsammans. Enligt samstämmiga uppgifter från parterna hade klaganden inrättat ett tidigare arbetsrum i deras gemensamma bostad som sovrum. Uppgifterna om i vilken utsträckning han faktiskt bodde där går dock isär.

Båda föräldrarna har gett in handlingar till stöd för sin respektive ståndpunkt. Kammarrätten bedömer sammantaget att det sökanden åberopat inte är tillräckligt för att visa att sökanden och barnens pappa inte bodde tillsammans vid den i målet aktuella tiden. Sökandens överklagande ska därför avslås.

Käla:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...