Kammarrätten i Jönköping
2020-03-19
Mål 1527-19

Efter att omkring 2013 på flykt på gränsen mellan Iran och Pakistan ha förlorat kontakten med sin make och äldste son flyttade kvinnan och tre av hennes barn till Sverige i november 2015. Sedan dess har hon inte hört något från maken och fått ensam vårdnad om barnen. Men Försäkringskassan avslog kvinnans ansökan om underhållsstöd eftersom paret fortfarande var gifta och det saknades handlingar som visade att de bodde isär. Förvaltningsrätten avslog kvinnans överklagande.

Kammarrätten finner nu att kvinnan, mot bakgrund av att hon lämnat samma uppgifter om flykten vid sin ansökan om uppehållstillstånd och Migrationsverket funnit dem tillförlitliga, har visat att hon och maken inte bor tillsammans. Därmed bifaller kammarrätten överklagandet och ger kvinnan rätt till underhållsstöd. Försäkringskassan får i uppdrag att pröva för vilken tid rätten föreligger.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...