Kammarrätten i Sundsvall
2019-02-08
Mål 1612-18

En kvinna vars partner inte vistas i hemmet eftersom han håller sig undan utvisning har nekats underhållsbidrag, enligt en dom i kammarrätten.
Den omständigheten att kvinnan och mannen hade fått gemensamma barn sedan utvisningsbeslutet vunnit laga kraft talade enligt kammarrätten för att de har en sådan hushållsgemenskap att de ändå ska anses bo tillsammans i den mening som avses i bestämmelserna om underhållsstöd. Därmed kan underhållsstöd inte beviljas. I bedömningen stöder sig kammarrätten på avgörandet HFD 7223-17 från 4 december 2018.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Hur mycket ska barnen vara delaktiga i vår skilsmässa?
Hur mycket ska vi involvera barnen och hur mycket ska de få säga vad de vill? Det kom en ny lagstiftning 2020 för att se till barnens rättigheter. Är det något som även påverkar synen på barnens rättigheter vid skilsmässa?

Om barnen har farit illa av skilsmässan, krävs det då av föräldrarna att de ska lyssna på barnen? Närmare bestämt att barnen får bo kvar där de är trygga och där de vuxit upp tillsammans med en förälder som har de bästa ekonomiska förutsättningarna?

Svar:

Läs mer ...