Kammarrätten i Sundsvall
2019-02-08
Mål 1612-18

En kvinna vars partner inte vistas i hemmet eftersom han håller sig undan utvisning har nekats underhållsbidrag, enligt en dom i kammarrätten.
Den omständigheten att kvinnan och mannen hade fått gemensamma barn sedan utvisningsbeslutet vunnit laga kraft talade enligt kammarrätten för att de har en sådan hushållsgemenskap att de ändå ska anses bo tillsammans i den mening som avses i bestämmelserna om underhållsstöd. Därmed kan underhållsstöd inte beviljas. I bedömningen stöder sig kammarrätten på avgörandet HFD 7223-17 från 4 december 2018.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...