Kammarrätten i Jönköping
2018-10-12
Mål nr 2387-17

Pappan är efterlyst internationellt för allvarliga brott och har "gått under jorden" men Försäkringskassan har avslagit mammans ansökan om underhållsstöd för barnen då hon och pappan fortfarande var gifta vid beslutet och att inget, enligt kassan, styrker att särlevnaden är varaktig.

Kammarrätten delar dock förvaltningsrättens bedömning att barnen har rätt till underhållsstöd enligt 8 kap. 13 § SFB utifrån datumet Skatteverket folkbokförde pappan som "utan känd hemvist".

En ledamot är skiljaktig och vill liksom kassan neka barnen underhållsstöd då föräldrarnas avbrutna sammanboende beror på andra omständigheter än pappans vilja att vara separerad från makan.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Hur mycket ska barnen vara delaktiga i vår skilsmässa?
Hur mycket ska vi involvera barnen och hur mycket ska de få säga vad de vill? Det kom en ny lagstiftning 2020 för att se till barnens rättigheter. Är det något som även påverkar synen på barnens rättigheter vid skilsmässa?

Om barnen har farit illa av skilsmässan, krävs det då av föräldrarna att de ska lyssna på barnen? Närmare bestämt att barnen får bo kvar där de är trygga och där de vuxit upp tillsammans med en förälder som har de bästa ekonomiska förutsättningarna?

Svar:

Läs mer ...