Kammarrätten i Stockholm
2017-12-11
Målnummer 4331-17

Kammarrätten har fastställt ett beslut från Försäkringskassan att sluta betala ut underhållsstöd till en förälder.

Mamman som var underhållsskyldig hade dömts för grov fridskränkning av den dotter som underhållet avsåg och det hade tvistats om vårdnaden om barnet. Men domen var tre år gammal och mamman hade betalat rätt belopp i rätt tid i sex månader till Försäkringskassan.

Endast det att föräldrarna inte haft någon kontakt med varandra på flera år, när det inte finns någon konflikt eller hotbild, utgör enligt kammarrätten inte särskilda skäl enligt 18 kap. 9 a SB för att Försäkringskassan ska fortsätta att betala underhållsstöd.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...