Kammarrätten i Jönköping

2017-03-10
Målnummer 2390-16

Trots att barnet vistas hos pappan 40 procent av tiden per år får barnet anses ha sitt stadigvarande boende hos mamman. Föräldrarna har bland annat kommit överens om att barnet ska ha sitt huvudsakliga boende hos mamman samt ingående reglerat i vilken omfattning barnet ska ha rätt till umgänge med pappan.

Pappans invändning om dålig ekonomi är inte omständigheter som kan beaktas i fråga om barnets rätt till underhållsstöd, mammans rätt att vara mottagare av stödet eller pappans betalningsskyldighet i sig. Sådana kostnader kan istället regleras genom möjligheten för betalningsskyldig förälder att yrka avdrag med anledning av umgänge eller genom anståndsansökan. Pappans yrkande om sänkt underhållsstöd avslås därmed.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Hur mycket ska barnen vara delaktiga i vår skilsmässa?
Hur mycket ska vi involvera barnen och hur mycket ska de få säga vad de vill? Det kom en ny lagstiftning 2020 för att se till barnens rättigheter. Är det något som även påverkar synen på barnens rättigheter vid skilsmässa?

Om barnen har farit illa av skilsmässan, krävs det då av föräldrarna att de ska lyssna på barnen? Närmare bestämt att barnen får bo kvar där de är trygga och där de vuxit upp tillsammans med en förälder som har de bästa ekonomiska förutsättningarna?

Svar:

Läs mer ...