Kammarrätten i Jönköping

2017-03-10
Målnummer 2390-16

Trots att barnet vistas hos pappan 40 procent av tiden per år får barnet anses ha sitt stadigvarande boende hos mamman. Föräldrarna har bland annat kommit överens om att barnet ska ha sitt huvudsakliga boende hos mamman samt ingående reglerat i vilken omfattning barnet ska ha rätt till umgänge med pappan.

Pappans invändning om dålig ekonomi är inte omständigheter som kan beaktas i fråga om barnets rätt till underhållsstöd, mammans rätt att vara mottagare av stödet eller pappans betalningsskyldighet i sig. Sådana kostnader kan istället regleras genom möjligheten för betalningsskyldig förälder att yrka avdrag med anledning av umgänge eller genom anståndsansökan. Pappans yrkande om sänkt underhållsstöd avslås därmed.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...