Svea hovrätt
2021-04-20
Mål nr T 4691-19

Klaganden gjorde gällande att tingsrätten gick utanför ramen för vad som skulle prövas i målet genom att bestämma standardtillägget av underhållsbidraget till ett högre belopp än vad som yrkats.

De belopp tingsrätten dömt ut ryms enligt hovrätten inom vad som yrkats i målet. Vid en sammantagen skälighetsbedömning med beaktande av klagandens ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt finner hovrätten att klaganden ska betala de underhållsbelopp som yrkats.

Hovrätten beslutar att klaganden ska betala totalt 10 350 kr per månad fördelat mellan barnen på det sätt som framgår av domslutet. Vad tingsrätten i övrigt har bestämt gällande betalningsvillkoren fastställs. Hovrätten finner inte skäl att ändra vad tingsrätten beslutat om kvittning.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons