Svea hovrätt
2018-10-26
Mål nr T 449-18

Mamman och pappan har gemensam vårdnad om den idag 4-åriga flickan som bott med mamman utomlands, först i Bryssel och numera i USA, sedan tre år. Båda bedöms som lika goda boendeföräldrar.

Hovrätten delar dock tingsrättens bedömning att mamman ska vara boendeförälder, då ett uppbrott från sin invanda hemmiljö med mamman och flytt hem till pappan i Sverige inte är till flickans bästa. Pappans yrkande om att flickan ska vara stadigvarande bosatt hos honom avslås därför.

Hovrätten slår till skillnad från tingsrätten dock fast att pappans underhållsbidrag inte ska täcka också mammans au pairkostnader. I likhet med pappans invändning finner hovrätten att anlitandet av en au pair - utifrån utredningen i målet - rimligtvis inte tillgodosett flickans behov utan mammans. Tingsrättens dom ändras därför i denna del.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...