Kammarrätten i Göteborg
2017-11-29
Målnummer 4486-17

19-åringen bor med sin sambo och barn i en egen lägenhet och har ansökt om ekonomiskt bistånd till del av hyra och uppehälle under viss period. I likhet med kommunstyrelsen anser kammarrätten dock att ansökan ska avslås eftersom 19-åringen studerar på gymnasiet och att föräldrarna därmed är underhållsskyldiga för honom enligt 7 kap. 1 § FB.

Att hans föräldrar själva har ekonomiska svårigheter ändrar inte bedömningen eftersom de i sin tur har rätt till försörjningsstöd för att kunna fullgöra sin underhållsskyldighet. Någon omständighet som ger skäl att bortse från föräldrarnas underhållskyldighet, som exempelvis att socialnämnden inte lyckats förmå föräldrarna att fullgöra den, har inte heller framkommit (se Socialstyrelsens allmänna råd – SOSFS 2013:1).

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...