Hovrätten för Nedre Norrland

2017-07-10
Målnummer T 919-16

De fyra barnen har yrkat att pappan, som i sig medger att han är underhållsskyldig, ska utge mer än det dubbla för varje barn i underhållsbidrag mot vad tingsrätten beslutat.

Hovrätten gör dock samma bedömning som tingsrätten. Också hovrätten anser dessutom att underhållsbidraget ska beräknas utifrån kvotdelningsmetoden vilket innebär att barnets behov av underhåll först uppskattas och att vad föräldern kan bidra med sedan beräknas. Det belopp som räknats ut för barnets behov fördelas sedan mellan föräldrarna i förhållande till deras överskott.

I likhet med tingsrätten fastslår hovrätten även att överskottet pappan disponerar efter utgivna underhållsbidrag inte är så betydande att högre underhållsbidrag ska utgå.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...