Svea hovrätt
2023-10-27
Mål nr T 12960-22

Hovrätten delade tingsrättens bedömning att det var barnets bästa att pappan har ensam vårdnad om honom. Mamman yrkade att barnet skulle ha rätt till umgänge med henne var tredje helg och på skollov.

Pappan motsatte sig helgumgänge med hänvisning till att det skulle vara alltför påfrestande för barnet att resa från Linköping till Finland över helgen så ofta. Parterna var huvudsakligen överens om lovumgänget.

Enligt hovrätten är det helgumgänge som mamman yrkat inte mer omfattande än att det kan anses förenligt med barnets bästa med hänsyn till hans behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Hovrätten ändrar tingsrättens dom och utformar umgänget på det sätt som framgår av domslutet.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons