Hovrätten för nedre Norrland
2023-10-10
Mål nr T 1207-22

Tingsrätten beslutade att mamman även fortsatt skulle ha ensam vårdnad om parternas gemensamma barn och avslog pappans yrkande om umgänge. Pappan överklagade och yrkade att barnen skulle ha rätt till umgänge med honom varannan helg och under skollov enligt hans förslag, vilket mamman motsatte sig.

Hovrätten meddelade prövningstillstånd avseende frågan om umgänge. Utredningen ger stöd för att det finns en hotbild mot mamman och barnen, som lever med skyddade uppgifter, och hovrätten bedömer att säkerhetsriskerna bör tas på allvar. Hovrätten finner att det inte är barnens bästa att besluta om det yrkade umgänget. Tingsrättens dom fastställs.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons