Svea hovrätt
2023-09-27
Mål nr T 5247-23

Enligt en tidigare dom skulle barnen bo växelvis hos parterna. I det nu aktuella målet bedömde tingsrätten att pappan skulle ha ensam vårdnad om barnen och att de skulle ha umgänge med mamman vartannat veckoslut samt under vissa lov.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning när det gäller vårdnaden men finner att barnen ska ha rätt till det helg- och lovumgänge som parterna kommit överens om och som framgår av bilaga till domen. I övrigt fastställer hovrätten tingsrättens dom.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons