Svea hovrätt
2023-04-28
Mål nr T 7827-22

Barnet, nu tre år, omhändertogs enligt LVU och bor inte med någon av sina föräldrar men har umgänge med sin mamma en gång i månaden samt via videosamtal lika ofta. Pappan yrkade bl.a. att barnet skulle ha rätt till umgänge med honom.

Utredningen visar att socialtjänsten beslutat om begränsningar avseende barnets umgänge med båda sina föräldrar. Barnet har dock bedömts ha rätt till umgänge med mamman fastän barnets vistelseort inte får röjas för henne. Hovrätten finner att det framstår som ett umgänge via videosamtal bör kunna ske utan att vistelseorten röjs. Barnets låga ålder bidrar till att det föreligger en låg risk för att vistelseorten röjs vid samtal.

Sammantaget bedömer hovrätten att barnet ska ha rätt till umgänge med sin pappa via videosamtal en gång varannan vecka, som mest en timme per tillfälle. Hovrätten ändrar tingsrättens dom i enlighet med domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons