Svea hovrätt
2023-04-24
Mål nr B 15555-2

Pappan lade ut en tre år gammal film i två Facebook-grupper på en upprörd situation på socialtjänstens kontor i samband med en överlämning av hans då nioårige son. För detta åtalades han för olaga integritetsintrång.

Själv hävdade pappan att han gjort detta bland annat i syfte att hjälpa sonen samt att han – nu 12 år gammal – hade varit positiv till publiceringen.

Tingsrätten konstaterade att pappan säkerligen inte hade haft något ont uppsåt när han spelade in filmen och att det inte heller är fel att skapa debatt om viktiga samhällsfrågor, och om sådant som djupt berör barn som hamnar i vårdnadstvister. Men, detta kunde enligt tingsrätten aldrig få gå ut över ett barn, även om han godkänt publiceringen. En 12-åring kan knappast förstå vilken skada en publicering med den stora spridning som skett i det här fallet har kunnat orsaka honom.

Så även om pappans avsikt inte var att skada sonen så skedde gärningen på bekostnad av sonens välbefinnande och var därmed inte försvarlig. Påföljden bestämdes till 30 dagsböter. Även hovrätten finner att pappan haft uppsåt till gärningen och fastställer tingsrättens dom.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons