Svea hovrätt
2023-04-21
Mål nr T 7636-22

Till skillnad från tingsrätten bedömer hovrätten att det är helt uteslutet att tvinga barnen, 12 respektive 14 år gamla, till umgänge med deras mamma. Barnen har uppnått sådan ålder och mognad att deras vilja ska respekteras. Hovrätten upphäver tingsrättens dom i den delen.

Det saknas förutsättningar för att utöka umgänget för det yngre barnet från sedvanligt helgutrymme till ett umgänge som närmar sig ett växelvis boende. Hovrätten konstaterar att föräldrarna inte har ett tillräckligt välfungerande samarbete för det. Tingsrätten dom fastställs i den delen.

Källa:
JUNO


Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons