Hovrätten för västra Sverige
2023-04-20
Mål nr T 2469-22

Tingsrätten beslutade att mamman skulle ha ensam vårdnad om barnet och att barnet skulle ha umgänge med pappan två timmar på torsdagar ojämna veckor i närvaro av umgängesstödjare.

Hovrätten beslutade att umgänget tillsvidare inte fick verkställas och inget umgänge ha skett enligt tingsrättens dom. Utredningen visar att mamman utsattes för våld av pappan innan deras separation 2019 och att mamman och barnet placerades på skyddat boende. Det finns dock inte stöd för att pappan i dagsläget skulle vara aggressiv mot mamman och det saknas belägg för att pappan inte skulle vara en bra umgängesförälder.

Enligt hovrätten är det barnets bästa att hon får en möjlighet att bygga upp en relation med sin pappa. Hovrätten delar tingsrätten bedömning avseende umgängets omfattning.

Med hänsyn till barnets ålder och den tid som har gått sedan hon träffade sin pappa beslutar hovrätten att umgänge ska ske med umgängesstöd under ett års tid. Även om det inte går att veta hur parternas konfliktnivå kommer att se ut om ett år bedömer hovrätten att det efter ett år kan bli aktuellt med umgänge utan umgängesstöd. Hovrättens ändring framgår av domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...