Hovrätten för västra Sverige
2023-04-11
Mål nr T 5682-22

Efter att tingsrätten beslutat att barnen skulle ha umgänge med pappan yrkade mamman att beslutet skulle upphävas. Hon anförde att hon ville att barnen skulle träffa sin pappa men att ett umgänge i dagsläget inte skulle vara säkert för barnen eftersom pappan har problem med droger.

Pappan nekade till drogproblem.

Utredningen visar att inget hembesök gjorts hos pappan eftersom han saknar stadigvarande boende. Hovrätten bedömer att pappan inte visat att han kommit tillrätta med sina missbruksproblem. Ett umgänge mellan barnen och pappan skulle innebära risker för barnen och hovrätten finner det bäst för barnen att inget umgänge förnärvarande ska ske mellan barnen och pappan. Hovrätten upphäver tingsrättens dom i fråga om umgänge.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...