Svea hovrätt
2023-04-06
Mål nr Ä 13820-22

Tingsrätten beslutade att vårdnaden om dottern även fortsatt skulle vara gemensam. Dottern skulle stadigvarande bo hos mamman och ha rätt till umgänge med pappan. När umgänget inte blev av yrkade pappan om verkställighet men mamman begärde att yrkandet skulle avslås och gjorde gällande att pappan utsatt dottern för våld.

Det står klart att flera förundersökningar om misshandel mot både mamman och dottern har lagts ned under åren. Journaler från barnavårdscentralen för besök efter två umgängestillfällen visar att dottern haft blåmärken och anteckningar om att dottern berättat om pappans våld mot henne. Anmälan gjordes till socialtjänsten som i sin tur polisanmälde misstankar om våld.

Med beaktande av uppgifterna i journalerna och att socialtjänsten i närtid gjort polisanmälan om misstänkt våld av pappan mot dottern finns det enligt hovrätten en risk att dottern far illa om verkställighet sker. Ansökan om verkställighet avslås.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...