Svea hovrätt
2022-12-22
Mål nr T 6364-22

Utredningen visar att det föreligger hot mot mamman och även barnet från tredje man, som inte har något att göra med pappan. Polismyndigheten har yttrat att både mamman och barnet skulle utsättas för livsfara om deras bostadsadress skulle röjas. Framförallt för barnet är det enligt hovrätten av största vikt att uppgifterna inte röjs och att de kan bo kvar.

Det saknas anledning att tro att pappan medvetet skulle utsätta mamman och barnet för fara och hovrätten konstaterar att pappan har accepterat att han under rådande omständigheter inte kan ha något fysiskt umgänge med barnet.

Med beaktande av den allvarliga hotbilden och riskerna att uppgifterna om bostadsadress kan komma att röjas av misstag gör hovrätten bedömningen att det är barnets bästa att mamman får ensam vårdnad om honom. Hovrätten betonar att det är mammans ansvar att verka för ett omfattande umgänge mellan barnet och pappan när hotbilden avtagit.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons