Göta hovrätt
2022-12-07
Mål nr T 2107-22

I likhet med tingsrätten finner hovrätten att det för närvarande saknas förutsättningar för gemensam vårdnad och att det bästa för barnet är att mamman får ensam vårdnad. Barnet ska ha ett relativt omfattande umgänge med pappan i enlighet med vad tingsrätten beslutat och hovrätten betonar att mamman har ett ansvar att främja umgänget.

Det är enligt hovrätten viktigt att pappan får sådan information som gäller barnet så att han inte framstår som en utomstående person i barnets liv utan kan leva med i barnets vardag. Även pappan ska vara så insatt i barnets aktuella situation att barnet på ett naturligt sätt kan vända sig också till pappan. Hovrätten fastställer tingsrättens dom.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons