Hovrätten för västra Sverige
2022-11-17
Mål nr T 3184-22

Utredningen visar att mamman och barnet sedan mars 2021 befinner sig på ett skyddat boende och att barnet inte sedan dess har träffat sin pappa. Både barnet och mamman har berättat om hur de innan flytten utsattes för våld och kontroll från pappans sida.

Hovrätten konstaterar att barnet tydligt uttryckt att hon inte vill ha kontakt med sin pappa, inte ens per telefon. Barnet har uppnått en sådan ålder att hennes vilja ska ges stor betydelse vid bedömningen och hovrätten finner att det inte är förenligt med barnets bästa att besluta om något umgänge.

Hovrätten upphäver vad tingsrätten beslutat om umgänge mellan barnet och pappan.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons