Hovrätten för nedre Norrland
2022-11-11
Mål nr T 1878-21

Efter tingsrättens dom hade mamman valt att inte utnyttja de beslutade umgängestillfällen av för hovrätten svårbegripliga orsaker. Hon yrkade att ett mer omfattande umgänge skulle fastställas.

Enligt hovrätten är det barnens bästa att barnen har umgänge med mamman en helg per månad, både lördag och söndag kl 12.00-16.00, i barnens hemstad samt via videosamtal en kväll i veckan. Med hänsyn till att barnen inte träffat mamman på lång tid beslutar hovrätten att de inledande fyra umgängestillfällena ska ske i närvaro av pappan som är barnens primära trygghetsperson.

Hovrätten fastställer även att barnen har rätt till videoumgänge med mamman men ändrar tiden till kl 18.00 som pappan anfört passar honom och barnen bättre. När det gäller den 15-åriga dottern som brutit kontakten med mamman saknas skäl att besluta om umgänge och hovrätten upphäver tingsrättens dom i den delen.

Mamman begärde att pappan skulle förpliktas att betala en del av kostnaderna för umgängesresorna, men hovrätten konstaterar att båda parterna har begränsad ekonomisk förmåga. Mamman har också valt att flytta från Östersund till Skåne och därmed långt ifrån barnen. Hovrätten beslutar att mamman ensam ska bekosta umgängesresorna.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons