Hovrätten för nedre Norrland
2022-11-08
Mål nr T 1932-21

Utredningen visar att pappan dömts för misshandel gentemot mamman efter tingsrättens dom och att händelsen bevittnades av ett av barnen. Mamman och barnen bor på skyddad adress och de har alla uppgett att de känner stor rädsla för pappan.

Mamman yrkade att beslutet om umgänge mellan dottern och pappan skulle upphävas. Hovrätten konstaterar att det alltid vid umgänge finns en risk att barn av misstag avslöjar var det går i skolan eller bor. Det kan inte krävas av dottern, med hänsyn till hennes ålder, att hon ska hemlighålla familjens vistelseort. Mot bakgrund av detta upphäver hovrätten tingsrättens dom i fråga om umgänge då det för närvarande inte kan anses vara till dotterns bästa att ha umgänge med pappan.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons