Göta hovrätt
2022-10-05
Mål nr T 1061-22

Det bästa för barnen var enligt tingsrätten att mamman fick ensam vårdnad om dem och att de skulle ha umgänge med pappan vardagar varannan vecka. Mamman uttryckte oro för att pappan skulle dricka alkohol när han inte arbetade vilket skulle innebära en risk för barnen och yrkade att umgänget endast skulle vara dagtid om skolfria vardagar inföll under umgänget samt att umgänget inte skulle innefatta övernattningar.

Hovrätten fastställer att mamman ska ha ensam vårdnad men anser att umgänget bör begränsas på det sätt som mamman medgett med hänsyn till pappans instabila psykiska mående och förhållande till alkohol.

När pappan lyckas lägga sitt missbruk bakom sig och har uppnått ett stabilt psykiskt mående förutsätter hovrätten att barnen kan ha ett mer omfattande umgänge med honom. Hovrätten ändrar vad tingsrätten beslutat gällande umgänge på det sätt som framgår av domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons