Hovrätten för övre Norrland
2022-09-20
Mål nr T 513-21

Utredningen visar att pappan under parternas förhållande utsatt mamman för våldsamt och kränkande beteende. Pappan är dömd för misshandel mot mamman. Barnen har berättat att de utsatts för våld av pappan.

Enligt hovrätten finns det påtaglig risk att pappan helt skulle utestängas från barnens liv då mamman känner oro för att kontakta pappan. Även om hovrätten anser att pappan måste förändra sitt uppfostringssätt så anser hovrätten att barnens bästa är att den gemensamma vårdnaden består. Pappan yrkade sedvanligt veckosluts- och lovumgänge medan mamman medgett umgänge via videosamtal.

Sammantaget finner hovrätten att vad tingsrätten beslutat om dagumgänge är välavvägt men utöver det beslutar hovrätten att barnen ska ha rätt till umgänge med pappan via videosamtal.

Källa:
JUNO

 
Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons