Svea hovrätt
2021-06-01
Mål nr T12900-20

I likhet med tingsrätten bedömer hovrätten att parternas allvarliga samarbetssvårigheter utesluter gemensam vårdnad om barnen. Båda föräldrarna bedöms vara lämpliga vårdnadshavare men båda brister gällande förmåga att bortse från deras konflikt och sätta barnens bästa främst.

Med hänsyn till att barnen bott med mamman, att de går i skolan nära hennes hem så anser hovrätten att det är barnens bästa att få bo kvar hos mamman. De ska enligt hovrätten inte behöva ryckas upp från skola och invanda rutiner med beaktande av den påfrestning som parternas separation redan måste ha inneburit för barnen. Hovrätten delar tingsrättens bedömning även avseende umgängets omfattning och gör endast ett förtydligande i domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons