Hovrätten för nedre Norrland
2021-05-31
Mål nr T 1323-20

Tingsrätten beslutade att vårdnaden om barnet skulle anförtros mamman ensam och bedömde att pappan inte visat att han hade sådana trygga hemförhållanden att ett umgänge kunde anses lämpligt.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning gällande vårdnaden och även om det finns omständigheter som talar emot umgänge med pappan så bedömer hovrätten att de inte i dagsläget kan anses utgöra konkreta risker för att barnet skulle fara illa.

Enligt hovrätten är det barnets bästa att inleda ett visst umgänge med sin pappa som barnet inte träffat på lång tid. Umgänget ska ske i närvaro av umgängesstödjare hos socialtjänsten och hovrätten bedömer att det är oklart om det i framtiden är möjligt med ett er ordinärt umgänge.

Eftersom barnet, som är tre år, inte talar samma språk som pappan kan det enligt hovrätten vara svårt att genomföra videosamtal. Hovrätten beslutar om umgänge på det sätt som framgår av domslutet. Skiljaktig mening.

Källa:
JUNO

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons