Göta hovrätt
2021-05-31
Mål nr T 1662-20

Med beaktande av föräldrarnas allvarliga samarbetssvårigheter bedömer hovrätten att gemensam vårdnad inte är möjlig och beslutar att mamman ska ha ensam vårdnad om barnen.

Enligt hovrätten finns det inte skäl att besluta om ett så begränsat umgänge som tingsrätten har gjort men ett så omfattande umgänge som pappan har yrkat skulle ställa krav på särskilt god samarbetsförmåga mellan föräldrarna.

Sammantaget finner hovrätten att ett sedvanligt helgumgänge från fredag till måndag är bäst för barnen med hämtning och lämning vid skolan/fritids för att minimera konfliktytorna mellan föräldrarna. Hovrätten beslutar som umgänge på det sätt som framgår av domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons