Svea Hovrätt
2021-05-11
Mål nr T 7337-20

Tingsrätten beslutade att det var barnets bästa att mamman fick ensam vårdnad och att barnet skulle ha umgänge med pappan, inledningsvis med umgängesstöd. Mamman överklagade och yrkade att domen skulle upphävas i den del som gällde umgänge, vilket pappan motsatte sig.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning och anser det vara barnets bästa att umgänge med pappan sker i den omfattning som tingsrätten beslutat, fem timmar varannan vecka, numera utan umgängesstöd.

Det är viktigt att mamman uppmuntrar umgänget och hovrätten betonar att det även är viktigt att pappan fortlöpande ger mamman den information om sina personliga förhållanden som är befogad för att stärka hennes tillit till honom som umgängesförälder.

När det gäller ersättning för rättegångskostnader bedömer hovrätten att var och en av ombuden skäligen har rätt till ersättning för 15 timmars arbete utöver tiden för huvudförhandlingen.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons