Göta hovrätt
2021-03-31
Mål nr 1960-20

Mamman, som begärde ensam vårdnad om barnet som är åtta år, uppgav att hon lever under hedersrelaterat dödshot från barnets pappa och hans släkt, samt att pappan utsatt henne för våld och hot. Tingsrätten fann att mamman skulle ha ensam vårdnad om barnet och att umgänge skulle ske med pappan i närvaro av umgängesstödjare.

I hovrätten har umgängesfrågan prövats. Hovrätten anser att utredningen ger stöd för mammans uppgifter om en allvarlig hotbild, men att detta inte är bevisat. Däremot visar utredningen att barnet gett uttryck för att hon är mycket rädd för sin pappa.

Oavsett skälen för det anser hovrätten att detta med viss styrka talar för att det inte är förenligt med barnets bästa att besluta om umgänge med pappan. Eftersom mamman och barnet levt på hemlig ort i flera år menar hovrätten vidare att det skulle vara olämpligt att besluta om umgänge som riskerar att undergräva besluten om skydd.

Hovrätten bedömer därmed att det för närvarande inte finns förutsättningar för att besluta om umgänge och ändrar tingsrättens dom.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons