Svea Hovrätt
2021-02-24
Mål nr ÖÄ 6528-20

Tingsrätten beslutade om verkställighet gällande barnets rätt till umgänge med pappan avseende fyra tillfällen. Mamman förelades att vid vite om 5 000 kr per tillfälle överlämna barnet till pappan.

Pappan yrkade att vitet skulle dömas ut eftersom något umgänge mellan barnet och pappan inte skett. Ett vittne som följt med pappan för att hämta barnet vid ett av umgängestillfällena berättade att ingen öppnade dörren när de knackade på trots att tv:n stod på och det hördes barnskrik inifrån huset.

Mamman anförde att hon var hemma vid tiden för umgängena men att pappan inte varit på plats för att hämta barnet vilket bekräftades av en släkting till mamman som var på besök vid den tidpunkten.

Sammantaget finner hovrätten att pappan mot mammans bestridande inte har visat att han har varit på plats för att hämta barnet vid de tre umgängestillfällena som är aktuella i målet. Det saknas därför förutsättningar att döma ut vite.

Källa:
JUNO

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons