Svea Hovrätt
2021-02-08
Mål nr 4600-20

Tingsrätten beslutade att vårdnaden om barnet även fortsättningsvis skulle vara gemensam och att barnet skulle ha rätt till umgänge med pappan enligt visst schema. Pappan överklagade och yrkade att umgänget skulle utökas samt att mamman vid vite skulle förpliktas att lämna ut barnet till umgänge.

Barnet, 8 år, hade lämnat uppgifter om att ha blivit utsatt för våld av pappan, vilket enligt hovrätten är oroande men eftersom det saknas annat stöd för uppgifterna bedömer hovrätten risken som låg för att barnet skulle utsättas för våld av sin pappa. Med beaktande av barnets låga ålder finns det enligt hovrätten inte utrymme för att låta barnets vilja vara bestämmande för frågan om umgänge.

Det har inte skett något umgänge i tiden efter tingsrättens dom och utredningen visar att det senaste umgänget skedde för ungefär ett och ett halvt år sedan. Mamman anförde att hon uppmuntrat barnet att träffa sin pappa men att barnet inte vill. Det finns uppgifter från umgängesstödjarna som talar för att barnet behöver mer stöd hemifrån för att vilja träffa pappan och det finns enligt hovrätten särskilda skäl att förplikta mamman vid vite, 5 000 kr/tillfälle, att lämna ut barnet för umgänge under de första sex månaderna.

Hovrätten beslutar om upptrappat och utökat umgänge på det sätt som framgår av domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons