Hovrätten för västra Sverige
2020-10-12
Mål nr T 5503

Tingsrätten beslutade att mamman skulle ha ensam vårdnad om dottern men att vårdnaden om sonen skulle vara gemensam, samt att barnen skulle ha rätt till umgänge med pappan två timmar varannan onsdag i kommunens lokaler.

Med hänsyn till att mamman har skyddade uppgifter och att parterna inte har någon kontakt med varandra finner hovrätten att det saknas förutsättningar för gemensam vårdnad. Mamman får ensam vårdnad om båda barnen.

När det gäller umgänge har barnen, 10 och 11 år gamla, genomgående gett tydligt uttryck för att de inte vill ha någon kontakt med pappan. Även med beaktande av barnens behov av kontakt med båda föräldrarna konstaterar hovrätten att hänsyn måste tas till deras uppfattning. Ett umgänge skulle enligt hovrätten kunna riskera barnens psykiska mående samt medföra svårigheter då barnen bor med mamman på skyddad adress.

Sammantaget bedömer hovrätten att ett umgänge mellan barnen och pappan inte är förenligt med barnens bästa. Förordnandet om umgänge upphävs.

Källa:
JUNO

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons