Hovrätten för Skånde och Blekinge
2020-09-28
Mål nr B 524-20

Då paret skilde sig tilldelades mamman ensam vårdnad och pappan visst umgänge. Efter att mamman träffat en ny man blev pappan hotfull och meddelades då kontaktförbud. Under detta påkallade han vid två tillfällen i närheten av mamman döttrarnas uppmärksamhet när de efter ett umgänge med honom skulle överlämnas till mamman av en kvinna som utgjorde umgängesstöd.

Pappan åtalades och fälldes i tingsrätten för olaga hot och hot mot tjänsteman - en socialtjänsthandläggare - men friades från överträdelse av kontaktförbud, vilket han nu fälls för i hovrätten.

Hovrätten konstaterar att pappan trots kontaktförbudet sökt kontakt med barnen i närheten av deras mamma trots att det funnits ett särskilt arrangemang som syftat till att undvika en direkt kontakt mellan honom och mamman. Kontakterna har ägt rum i nära anslutning till ett avslutat umgänge och det har inte varit befogat för pappan att då söka ytterligare kontakt med barnen under överlämningen.

Eftersom det inte heller har varit fråga om någon annan sådan undantagssituation som anges i förarbetena finner hovrätten att pappans överträdelser av kontaktförbudet, trots att det två kontakterna varit kortvariga och saknat försvårande moment, inte kan bedömas som ringa. Påföljden villkorlig dom och 70 timmars samhällstjänst justeras upp till 75 timmars samhällstjänst.

Källa:
JUNO

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons