Svea hovrätt
2020-06-30
Mål nr 12450-19

Mamman har ensam vårdnad om barnet som är fyra år gammal, och har framfört att barnet inte bör ha något umgänge med pappan då det finns risk för våld och bortförande men även på grund av eventuellt pågående narkotikamissbruk och samarbetssvårigheter.

Hovrätten anser att utredningen ger stöd för vad mamman framfört om riskfaktorer, framförallt vad gäller bristande samarbetsförmåga. Det har dock inte framkommit något om att barnet utsatts för våld och vad som anförts om bortföranderisk och narkotikabruk vinner inte lika tydligt stöd.

Hovrätten anser därmed att pappan är lämplig som umgängesförälder och att det är för barnets bästa att ha rätt till umgänge med honom. Mot bakgrund av föräldrarnas konfliktfyllda relation och att barnet inte träffat pappan i någon större omfattning under den senaste två åren ska umgänget inledas i närvaro av umgängesstöd under en längre tid för att sedan övergå i dagumgänge.

Källa:
JUNO

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...